Preklad:
Kniha:
11  a dodal: Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier.   12  Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe; dám ju aj tvojmu potomstvu.   13  Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral.   14  Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej.   15  Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel.  
Botekov preklad :
A Boh sa od neho opäť vzniesol.
(Gen 35,13)
Ekumenický preklad :
Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral.
(Gen 35,13)
Evanjelický preklad :
Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril.
(Gen 35,13)
Katolícky preklad :
Potom sa Boh vzdialil z miesta, na ktorom s ním hovoril.
(Gen 35,13)
Roháčkov preklad :
Potom odišiel Bôh hore od neho na mieste, na ktorom hovoril s ním.
(Gen 35,13)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás