Preklad:
Kniha:
11  Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu: Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti.   12  Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal.   13  Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný.   14  Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli.   15  Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma.  
Botekov preklad :
A on zbohatol, bohatol viac a viac, až sa stal veľmi bohatým.
(Gen 26,13)
Ekumenický preklad :
Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný.
(Gen 26,13)
Evanjelický preklad :
Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol.
(Gen 26,13)
Katolícky preklad :
Tak sa tento muž zmohol a vzmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatým.
(Gen 26,13)
Roháčkov preklad :
A človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veliký.
(Gen 26,13)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás