Preklad:
Kniha:
10  Šimeónovi synovia: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky.   11  Léviho synovia: Geršón, Kohát a Merari.   12  Júdovi synovia: Ér, Onán, Šela, Perec a Zerach. Ér a Onán však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chamúl.   13  Jissachárovi synovia: Tola, Puvva, Jób a Šimrón.   14  Zebulúnovi synovia: Sered, Elón a Jachleel.  
Botekov preklad :
Júdovi synovia: Er, Onan, Šela, Perec a Zerach (ale Er a Onan zomreli v Kanaánskej krajine), Perecovi synovia boli Checron a Chamul.
(Gen 46,12)
Ekumenický preklad :
Júdovi synovia: Ér, Onán, Šela, Perec a Zerach. Ér a Onán však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chamúl.
(Gen 46,12)
Evanjelický preklad :
Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.
(Gen 46,12)
Katolícky preklad :
Júdovi synovia: Her, Onan, Sela, Fárez a Zara. Her a Onan však zomreli v krajine Kanaán. Fárezovi synovia boli: Hesron a Chamul.
(Gen 46,12)
Roháčkov preklad :
A synovia Júdovi: Ér, Onan, Šela, Fáres a Zárach. Ale Ér a Onan zomreli v Kananejskej zemi. A synovia Fáresovi boli: Checron a Chamúl.
(Gen 46,12)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás