Preklad:
Kniha:
10  Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coar je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.   11  Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého.   12  Abrám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia Zo všeobecného označenia územia sa stalo vlastné meno a prenášal svoje stany až po Sodomu.   13  Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi.   14  Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ.  
Botekov preklad :
Abram sa usadil v Kanaánskej krajine a Lot sa usadil v mestách na rovine a postavil si stany až k Sodome.
(Gen 13,12)
Ekumenický preklad :
Abrám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia Zo všeobecného označenia územia sa stalo vlastné meno a prenášal svoje stany až po Sodomu.
(Gen 13,12)
Evanjelický preklad :
Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.
(Gen 13,12)
Katolícky preklad :
Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome.
(Gen 13,12)
Roháčkov preklad :
Abram býval v zemi Kanaána, a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu.
(Gen 13,12)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás