Preklad:
Kniha:
9  Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom   10  a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme.   11  Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.   12  Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia:   13  Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou.  
Botekov preklad :
Ustanovujem svoju zmluvu s vami: Nikdy už nezničia vody potopy všetko živé, nebude už potopa, ktorá by spustošila zem."
(Gen 9,11)
Ekumenický preklad :
Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.
(Gen 9,11)
Evanjelický preklad :
Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem.
(Gen 9,11)
Katolícky preklad :
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem."
(Gen 9,11)
Roháčkov preklad :
A tedy som postavil svoju smluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby zkazila zem.
(Gen 9,11)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás