Preklad:
Kniha:
9  Sprevádzali ich bojové vozy a jazdci. Bol to veľmi dôstojný sprievod.   10  Keď prišli do Goren-Atádu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojím otcom sedem dní.   11  Keď Kanaánčania videli v Goren-Atáde smútočnú slávnosť, vraveli: Egypťania majú veľký smútok. Preto sa to miesto za Jordánom volá Abél-Micrajim Hebr. Smútok Egypta.   12  Synovia potom urobili, ako im prikázal otec,   13  odniesli ho do Kanaánu a pochovali v jaskyni na poli v Machpele. To pole naproti Mamre kúpil Abrahám od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku.  
Botekov preklad :
Obyvatelia krajiny, Kanaánci, videli smútočnú slávnosť v Goren-Atade a hovorili: "Hľa, to je veľký smútok Egypťanov;" a preto nazvali toto miesto Abel-Micrajim – to je na druhej strane Jordánu.
(Gen 50,11)
Ekumenický preklad :
Keď Kanaánčania videli v Goren-Atáde smútočnú slávnosť, vraveli: Egypťania majú veľký smútok. Preto sa to miesto za Jordánom volá Abél-Micrajim Hebr. Smútok Egypta.
(Gen 50,11)
Evanjelický preklad :
Keď obyvatelia krajiny, Kanaánci, videli trúchloslužbu v Góren-Átáde, povedali: Pre Egypťanov je to žalostná trúchloslužba. Preto sa to miesto volá Ábél-Micrajim, čo leží za Jordánom.
(Gen 50,11)
Katolícky preklad :
Keď sa obyvatelia krajiny, Kanaánčania, dozvedeli o smútočnej slávnosti pri Gorene, vraveli: "To je veľkolepá egyptská smútočná slávnosť!" Preto nazvali to (miesto) Abel Misraim - Egyptský smútok, čo leží za Jordánom.
(Gen 50,11)
Roháčkov preklad :
A keď videli obyvatelia zeme, Kananeji, smútok na humne Atáde, riekli: Toto majú Egypťania ťažký smútok. Preto nazvali jeho meno Ábel-micraim , ktorý je za Jordánom.
(Gen 50,11)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás