Preklad:
Kniha:
9  Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kenán.   10  Po Kenánovom narodení žil Enóš osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.   11  Celý vek Enóšovho života bol deväťstopäť rokov, potom zomrel.   12  Keď mal Kenán sedemdesiat rokov, narodil sa mu Mahalalel.   13  Po Mahalalelovom narodení žil Kenán osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.  
Botekov preklad :
Celkovo Enoš žil deväťstopäť rokov, potom zomrel.
(Gen 5,11)
Ekumenický preklad :
Celý vek Enóšovho života bol deväťstopäť rokov, potom zomrel.
(Gen 5,11)
Evanjelický preklad :
Celkove Enóš žil deväťstopäť rokov; potom zomrel.
(Gen 5,11)
Katolícky preklad :
Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.
(Gen 5,11)
Roháčkov preklad :
A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel.
(Gen 5,11)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás