Preklad:
Kniha:
9  Toto sú pokolenia Ezáva, praotca Edómčanov na seírskom pohorí.   10  Toto sú mená Ezávových synov: Elifaz, syn Ezávovej ženy Ady, Reuel, syn Ezávovej ženy Basemat.   11  Elifazovi synovia boli: Temán, Omár, Cefo, Gatám a Kenaz.   12  Vedľajšia žena Ezávovho syna Elifaza bola Timna, ktorá mu porodila Amaléka. To sú vnuci Ezávovej ženy Ady.   13  Reuelovi synovia boli: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. Toto sú vnuci Ezávovej ženy Basemat.  
Botekov preklad :
Elifazovi synovia boli: Teman, Omar, Cefo, Gatam a Kenaz.
(Gen 36,11)
Ekumenický preklad :
Elifazovi synovia boli: Temán, Omár, Cefo, Gatám a Kenaz.
(Gen 36,11)
Evanjelický preklad :
Synovia Elifáza boli: Témán, Ómár, Cefó, Gatám a Kenaz.
(Gen 36,11)
Katolícky preklad :
Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenéz.
(Gen 36,11)
Roháčkov preklad :
A synovia Elifazovi boli: Téman, Omár, Cefo a Gátam a Kenaz.
(Gen 36,11)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás