Preklad:
Kniha:
9  Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná!   10  Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať.   11  Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael Hebr. Jišmael = Boh počul, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.   12  Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti všetkým svojim bratom.   13  Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El-Roi Hebr. Boh, ktorý ma vidí. Povedala totiž: Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí?  
Botekov preklad :
Jahveho anjel jej povedal: "Hľa, počala si a porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Jahve vypočul tvoje súženie.
(Gen 16,11)
Ekumenický preklad :
Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael Hebr. Jišmael = Boh počul, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.
(Gen 16,11)
Evanjelický preklad :
A anjel Hospodinov pokračoval v reči: Ajhľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael. lebo počul Hospodin o tvojom trápení.
(Gen 16,11)
Katolícky preklad :
A ešte jej Pánov anjel hovoril: "Hľa, počala si a porodíš syna a nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje vzdychy;
(Gen 16,11)
Roháčkov preklad :
A ešte jej riekol anjel Hospodinov: Hľa, tehotná si a porodíš syna a nazveš jeho meno Izmael , lebo Hospodin počul tvoje trápenie.
(Gen 16,11)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás