Preklad:
Kniha:
9  Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddeľ sa odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú.   10  Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coar je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.   11  Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého.   12  Abrám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia Zo všeobecného označenia územia sa stalo vlastné meno a prenášal svoje stany až po Sodomu.   13  Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi.  
Botekov preklad :
Lot si vybral celú Jordánsku nížinu a pobral sa na východ; takto sa oddelili bratia jeden od druhého:
(Gen 13,11)
Ekumenický preklad :
Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého.
(Gen 13,11)
Evanjelický preklad :
Lót si vybral celé Okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého.
(Gen 13,11)
Katolícky preklad :
Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a odtiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého.
(Gen 13,11)
Roháčkov preklad :
A Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu. A tak sa oddelili brat od brata;
(Gen 13,11)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás