Preklad:
Kniha:
8  Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.   9  Rúbenovi synovia: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi.   10  Šimeónovi synovia: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky.   11  Léviho synovia: Geršón, Kohát a Merari.   12  Júdovi synovia: Ér, Onán, Šela, Perec a Zerach. Ér a Onán však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chamúl.  
Botekov preklad :
Simeonovi synovia: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky.
(Gen 46,10)
Ekumenický preklad :
Šimeónovi synovia: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky.
(Gen 46,10)
Evanjelický preklad :
Synovia Šimeónovi: Jemúél, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šáúl, syn Kanaánky.
(Gen 46,10)
Katolícky preklad :
Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar a syn Kanaánčanky Šaul.
(Gen 46,10)
Roháčkov preklad :
A synovia Simeonovi: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cochár a Saul, syn ženy Kananejky.
(Gen 46,10)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás