Preklad:
Kniha:
8  Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi.   9  Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie: Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród.   10  Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akkad a Kalne v krajine Šinár.   11  Z tejto krajiny vytiahol do Aššúru a vystaval Ninive, Rechobót-Ír, Kelach,   12  ako aj Resen medzi mestami Ninive a Kelach. To je to veľké mesto.  
Botekov preklad :
Oporami jeho kráľovstva boli: Bábel, Erek, Akkad a Kalne v krajine Šinear.
(Gen 10,10)
Ekumenický preklad :
Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akkad a Kalne v krajine Šinár.
(Gen 10,10)
Evanjelický preklad :
Jeho prvou ríšou bol: Bábel, Erech, Akkad, všetko v krajine Šineár.
(Gen 10,10)
Katolícky preklad :
Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.
(Gen 10,10)
Roháčkov preklad :
A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre.
(Gen 10,10)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás