Preklad:
Kniha:
11  Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery.   12  Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich.   13  Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,   14  aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.   15  Bratia, po ľudsky hovorím: Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva.  
Botekov preklad :
Kristus nás vykúpil z tej kliatby Zákona tým, že tú kliatbu vzal za nás na seba, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,
(Gal 3,13)
Ekumenický preklad :
Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,
(Gal 3,13)
Evanjelický preklad :
Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,
(Gal 3,13)
Katolícky preklad :
Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: "Prekliaty je každý, kto visí na dreve,"
(Gal 3,13)
Roháčkov preklad :
Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,
(Gal 3,13)
Rómska Nová zmluva :
O Kristus amen cinďa avri andral o prekošiben le zakonoskero oleha, hoj ov korkoro ačhiľa prekošlo vaš amenge. Bo hin pisimen: “Prekošlo hin sako, ko figinel pro kašt.”
(Gal 3,13)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás