Preklad:
Kniha:
15  a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.   16  Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.   17  Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.   18  V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých,   19  aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,  
Botekov preklad :
A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo.
(Eph 6,17)
Ekumenický preklad :
Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.
(Eph 6,17)
Evanjelický preklad :
Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.
(Eph 6,17)
Katolícky preklad :
A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
(Eph 6,17)
Roháčkov preklad :
A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,
(Eph 6,17)
Rómska Nová zmluva :
Oda, hoj san zachraňimen, mi el sar e prilba pre tumare šere a len e šabľa le Duchoskeri, so hin o Lav le Devleskero.
(Eph 6,17)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás