Preklad:
Kniha:
8  Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo   9  a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril.   10  Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha   11  podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.   12  V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou.  
Botekov preklad :
aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
(Eph 3,10)
Ekumenický preklad :
Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha
(Eph 3,10)
Evanjelický preklad :
aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá múdrosť Božia
(Eph 3,10)
Katolícky preklad :
aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
(Eph 3,10)
Roháčkov preklad :
aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia
(Eph 3,10)
Rómska Nová zmluva :
Hoj pes akana prekal e khangeri te dodžanel dojekh ňeboskeri zor the rajipen, savi bari hin le Devleskeri goďi andre savoreste.
(Eph 3,10)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás