Preklad:
Kniha:
22  Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho.   23  A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili.   24  Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.   25  Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.   26  Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji,  
Botekov preklad :
Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo smrť ho nemohla držať vo svojej moci.
(Act 2,24)
Ekumenický preklad :
Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.
(Act 2,24)
Evanjelický preklad :
Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci.
(Act 2,24)
Katolícky preklad :
Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.
(Act 2,24)
Roháčkov preklad :
ktorého Bôh vzkriesil oprostiac bolestí smrti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.
(Act 2,24)
Rómska Nová zmluva :
Oles o Del uštaďa andral o meriben a iľa lestar o meribnaskere dukha, se aňi pes na delas, hoj les o meriben te ľikerel andre peskeri zor.
(Act 2,24)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás