Preklad:
Kniha:
10  Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.   11  Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.   12  Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami.   13  Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom:   14  Plň si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista,  
Botekov preklad :
Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, ku ktorému si bol povolaný, a preto si zložil pred mnohými svedkami pekné vyznanie viery.
(1ti 6,12)
Ekumenický preklad :
Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami.
(1ti 6,12)
Evanjelický preklad :
Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.
(1ti 6,12)
Katolícky preklad :
Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
(1ti 6,12)
Roháčkov preklad :
Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.
(1ti 6,12)
Rómska Nová zmluva :
Mar tut o lačho pačabnaskero mariben, chude mište o večno dživipen andre savo salas vičhimen akor sar phenďal o lačho viznaňje anglo but džene.
(1ti 6,12)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás