Preklad:
Kniha:
6  ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva.   7  To im prikazuj, aby boli bezúhonné.   8  No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci.   9  Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako šesťdesiatročná, raz vydatá,   10  ak má svedectvo, že robila dobré skutky: vychovávala deti, bola pohostinná, umývala veriacim nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu.  
Botekov preklad :
Kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
(1ti 5,8)
Ekumenický preklad :
No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci.
(1ti 5,8)
Evanjelický preklad :
Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
(1ti 5,8)
Katolícky preklad :
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
(1ti 5,8)
Roháčkov preklad :
Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
(1ti 5,8)
Rómska Nová zmluva :
Ale te pes vareko na starinel pal peskeri famelija andral peskero kher, akor zaprinďa o pačaben a hino goreder sar o napačabnaskere.
(1ti 5,8)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás