Preklad:
Kniha:
19  Hospodin potrestal mužov Bét-Šemešu za to, že nazerali do Hospodinovej archy. Z päťdesiattisícového zástupu ich bolo sedemdesiat. Ľud smútil, že mu Hospodin zasadil taký úder.   20  Muži Bét-Šemešu sa pýtali: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? Ku komu od nás odíde?   21  A tak po posloch odkázali obyvateľom Kirjat-Jearímu: Filištínci vrátili Hospodinovu archu. Príďte si po ňu.  
Botekov preklad :
Poslali poslov k obyvateľom Kirjat-Jearimu s odkazom: "Filištínci vrátili Jahveho archu, príďte a odneste si ju k sebe!"
(1sa 6,21)
Ekumenický preklad :
A tak po posloch odkázali obyvateľom Kirjat-Jearímu: Filištínci vrátili Hospodinovu archu. Príďte si po ňu.
(1sa 6,21)
Evanjelický preklad :
I vyslali poslov k obyvateľom Kirjatjeárímu s odkazom: Filištínci už vrátili truhlu Hospodinovu, príďte a odneste si ju k sebe!
(1sa 6,21)
Katolícky preklad :
Preto poslali poslov k obyvateľom Kirjatiarimu s odkazom: "Filištínci vrátili Pánovu archu, poďte, odneste si ju k vám!"
(1sa 6,21)
Roháčkov preklad :
A poslali poslov k obyvateľom Kirjat-jearíma s odkazom: Filištíni vrátili truhlu Hospodinovu; prijdite a odneste ju k sebe hore!
(1sa 6,21)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás