Preklad:
Kniha:
17  Toto sú zlaté vyrážky, ktoré priniesli Filištínci Hospodinovi ako obetný dar za vinu: jedna za Ašdód, jedna za Gazu, jedna za Aškalón, jedna za Gat, jedna za Ekrón.   18  Počet zlatých myší zodpovedal celkovému počtu filištínskych miest, ktoré patrili piatim kniežatám bez ohľadu, či ide o opevnené mesto alebo nechránenú dedinu. Veľký kameň, na ktorý položili Hospodinovu archu, leží dodnes na poli bét-šemešského Jošuu.   19  Hospodin potrestal mužov Bét-Šemešu za to, že nazerali do Hospodinovej archy. Z päťdesiattisícového zástupu ich bolo sedemdesiat. Ľud smútil, že mu Hospodin zasadil taký úder.   20  Muži Bét-Šemešu sa pýtali: Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom? Ku komu od nás odíde?   21  A tak po posloch odkázali obyvateľom Kirjat-Jearímu: Filištínci vrátili Hospodinovu archu. Príďte si po ňu.  
Botekov preklad :
Ale synovia Jechoniáša z obyvateľov Bet-Šemeša sa netešili, keď pozorovali Jahveho archu, a Jahve z nich pobil sedemdesiat chlapova. Ľud smútil, lebo Jahve ho tak ťažko ranil.
(1sa 6,19)
Ekumenický preklad :
Hospodin potrestal mužov Bét-Šemešu za to, že nazerali do Hospodinovej archy. Z päťdesiattisícového zástupu ich bolo sedemdesiat. Ľud smútil, že mu Hospodin zasadil taký úder.
(1sa 6,19)
Evanjelický preklad :
Hospodin pobil z mužov bétšemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej; pobil z ľudu sedemdesiatich mužov, a preto ľud smútil, že Hospodin dopustil taký veľký úder.
(1sa 6,19)
Katolícky preklad :
Pán však potrestal obyvateľov Betsamesu, lebo pozerali do Pánovej archy. Udrel z ľudu sedemdesiat mužov (päťdesiattisíc mužov). Ľud žialil, lebo Pán ťažko potrestal ľud.
(1sa 6,19)
Roháčkov preklad :
A Hospodin zabil niektorých mužov z Bét-šemeša, lebo nazerali do truhly Hospodinovej zo všetečnosti, a pobil z ľudu sedemdesiatich mužov z päťdesiat tisíc mužov. A preto smútil ľud, že Hospodin porazil tak mnohých z ľudu a spôsobil tak veľkú porážku.
(1sa 6,19)
Rómska Nová zmluva :
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás