Preklad:
Kniha:
5  Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom;   6  tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania.   7  Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať.   8  Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.   9  Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania.  
Botekov preklad :
Podobne vy, muži, žite spoločný život vo vedomí, že vaše ženy sú od prírody slabšie. Preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
(1pe 3,7)
Ekumenický preklad :
Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať.
(1pe 3,7)
Evanjelický preklad :
Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.
(1pe 3,7)
Katolícky preklad :
Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
(1pe 3,7)
Roháčkov preklad :
Vy, mužovia, tak podobne, spolubývajte s nimi podľa rozumu jako so slabšou nádobou ženskou preukazujúc im úctu jako tiež spoludedičom milosti života, aby vaše modlitby nemaly prekážky.
(1pe 3,7)
Rómska Nová zmluva :
The tumen o murša: dživen jekhetane tumare romňenca avke, hoj len te achaľon, hoj hine kovleder. Presikaven lenge e pačiv, hoj tumare modľitbi ňič te na zaačhavel, bo the on tumenca jekhetane chudena le Devlestar o dživipen.
(1pe 3,7)
Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás