Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

4 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.