Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

3 Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.