Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!