Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním,