Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

2 ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,