Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

12 Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu,