Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

13 Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.