Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.