5. kapitola

5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.5,5 Ž 22,5n; 25,3; Ga 5,22; Heb 6,18n