Dve percentá (2 %)

26. kapitola

Ustanovenie Pánovej večere

26 Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: „Vezmite, jedzte, toto je moje telo.“26,26-29 Mk 14,22-25; Lk 22,15-20; 1Kor 11,23-2626,26-28 Jn 6,54-58; 1Kor 10,16-17
27 Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami: „Pite z neho všetci, 28 lebo toto je moja krv26,28 Var. + novej. zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.26,28 Ex 24,8; Jer 31,31; Zach 9,11; Heb 9,20 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.“