Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

3 Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.