Dve percentá (2 %)

10. kapitola

10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.10,10 Jn 1,4; 3,15.36; 6,40; 10,28; 11,25; 17,2; 20,31