8. kapitola

Žiaľ proroka

18 Zmocňuje sa ma neliečiteľný žiaľ, moje srdce je choré.8,18 Jer 4,19