5. kapitola

Odôvodnenie súdu

5 Takto vraví Pán, Hospodin: „Tento Jeruzalem som umiestnil do stredu národov a okolo neho som rozmiestnil krajiny.5,5 Ez 38,12
6 Predsa sa však bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho, lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení.“ 7 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Keďže ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, podľa mojich ustanovení ste sa nesprávali, moje nariadenia ste neplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali.“ 8 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Hľa, aj ja som proti tebe a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov. 9 Za všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som ešte nenaložil a ako už nikdy nenaložím s nikým. 10 Preto otcovia budú jesť medzi sebou synov a synovia budú jesť svojich otcov. Vykonám na tebe rozsudky a čo z teba zostane, roztrúsim do všetkých vetrov!5,10 Dt 28,53-55; Jer 49,36 11 Ako žijem,“ znie výrok Pána, Hospodina, „pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem holiť. Môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit.5,11 Ez 7,4; 8,7-18 12 Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba; tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov; a vytasím meč za nimi.5,12-13 Lv 26,33; Ez 5,2; 16,42 13 Tak sa zavŕši môj hnev, utíšim si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním na nich svoju prchkosť, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. 14 Urobím z teba rumovisko a potupu medzi pohanmi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prejde.5,14-15 Dt 28,37; Jer 24,9 15 Budeš na potupu národom okolo seba a ako posmešné príslovie na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti a s prchkým trestom. Ja, Hospodin, som hovoril.