Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

3 že mi v zjavení oznámil tajomstvo (jako som prv písal nakrátko, 4 z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom), 5 ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom,