35. kapitola

8 Bude tam hradská a cesta; tá sa bude volať svätou cestou. Nečistý po nej neprejde - len ľud jeho pôjde po nej - na nej ani blázni nezablúdia.
Čítať celú kapitolu
Tranoscius © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Tranoscius www.tranoscius.sk. Podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Reedícia 2015.