16. kapitola

32 A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.