Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Príslovia
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
    • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
    • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
    • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
    • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
    • Jozua
    • Kniha sudcov
    • Rút
    • Prvá Samuelova kniha
    • Druhá Samuelova kniha
    • Prvá kniha kráľov
    • Druhá kniha kráľov
    • Prvá kniha kroník
    • Druhá kniha kroník
    • Ezdráš
    • Nehemiáš
    • Ester
    • Jób
    • Žalmy
    • Príslovia
    • Kohelet — Kazateľ
    • Veľpieseň
    • Izaiáš
    • Jeremiáš
    • Náreky
    • Ezechiel
    • Daniel
    • Ozeáš
    • Joel
    • Amos
    • Abdiáš
    • Jonáš
    • Micheáš
    • Nahum
    • Habakuk
    • Sofoniáš
    • Aggeus
    • Zachariáš
    • Malachiáš
    • Tobiáš
    • Judita
    • Ester (grécka verzia)
    • Kniha múdrosti
    • Kniha Sirachovca
    • Baruch (a Jeremiášov list)
    • Prídavky ku knihe Daniel
    • Prvá kniha Makabejcov
    • Druhá kniha Makabejcov
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List Rimanom
    • Prvý list Korinťanom
    • Druhý list Korinťanom
    • List Galaťanom
    • List Efezanom
    • List Filipanom
    • List Kolosanom
    • Prvý list Tesaloničanom
    • Druhý list Tesaloničanom
    • Prvý list Timotejovi
    • Druhý list Timotejovi
    • List Títovi
    • List Filemonovi
    • List Hebrejom
    • Jakubov list
    • Prvý Petrov list
    • Druhý Petrov list
    • Prvý Jánov list
    • Druhý Jánov list
    • Tretí Jánov list
    • Júdov list
    • Zjavenie Jána

    Výber kapitoly

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Záložky

    Zámer knihy

    1 Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa,1,1 1Krľ 5,12; Prís 10,1; 25,1 2 ako spoznať múdrosť a správnu výchovu, ako pochopiť rozumné výroky,1,2 Jób 28,28 3 ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť, 4 aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladík poznanie a obozretnosť. 5 Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný získa skúsenosť,1,5 Prís 9,9; Mt 13,12 6 aby pochopil príslovia a prirovnania, slová mudrcov a ich záhady. 7 Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú.1,7 Jób 28,28; Ž 111,10; Prís 9,10

    Výstrahy synovi

    8 Syn môj, počúvaj otcovo napomenutie a nepodceňuj matkino poučenie,1,8 Ex 20,12; Prís 4,1; 6,20; 23,22 9 lebo oni sú pôvabným vencom na tvojej hlave a náhrdelníkom na tvojom krku. 10 Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, neprivoľ.1,10 Ž 1,1 11 Keby vraveli: „Poď s nami, striehnime a prelejme krv a bez príčiny strojme úklady nevinnému. 12 Zhltnime ľudí zaživa ako podsvetie, úplne celých, ako keď zostupujú do hrobu. 13 Získame tak všetok cenný majetok; naplníme si domy korisťou. 14 Spoj svoj osud s naším a všetci budeme mať jeden mešec.“ 15 Syn môj, nekráčaj s nimi po ceste, zadrž nohu od ich chodníka. 16 Veď ich nohy utekajú za zlom a ponáhľajú sa prelievať krv. 17 — Nadarmo sa rozťahuje sieť, keď to vtáky vidia. — 18 Oni však striehnu na vlastnú krv a proti sebe stroja úklady. 19 Také sú chodníky každého, kto baží po zisku: príde o život.

    Múdrosť napomína

    20 Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach,1,20-21 Prís 8,1; 9,1-3 21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: 22 „Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? 23 Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová.1,23 Joel 3,1 24 Pretože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vystrela som ruku, no nikto si to nevšímal,1,24 Iz 65,2.12 25 odmietli ste každú moju radu a na moje výčitky ste nedbali, 26 aj ja sa budem z vašej záhuby smiať a posmievať sa, keď na vás doľahne strach, 27 keď ako búrka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa víchrica, keď na vás doľahne úzkosť a súženie.1,27 Jer 23,19 28 Potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma,1,28 Jer 11,11; Mich 3,4 29 pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred Hospodinom, 30 moju radu odmietli a pohrdli každou mojou výčitkou. 31 Nech sa len najedia plodov svojho konania a nasýtia sa svojimi zámermi. 32 Neskúsených totiž zabije ich poblúdenie a bláznov zahubí ich bezstarostnosť; 33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne bez strachu zo zla.“
    Príslovia
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

    NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)