Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Ko hin bareder andro ňeboskero kraľišagos

  1 Andre odi ora avle o učeňika ko Ježiš a phende: “Ko hin bareder andro ňeboskero kraľišagos?” 2 O Ježiš peske vičhinďa čhavores, ačhaďa les maškar lende 3 a phenďa: “Čačipen tumenge phenav, te tumen na visarena a na avena sar o čhavore, šoha ( ňikda) na džana andro ňeboskero kraľišagos. 4 Sako, ko pestar kerela cikneder a ela sar kada čhavoro, oda hin bareder andro ňeboskero kraľišagos. 5 Sako ko prilela jekhes kajse čhavorendar andre miro nav, man prilel. 6 Oda, ko odcirdela andral o pačaben jekhes kale ciknorendar, so pačan andre ma, oleske uľahas feder te leske thodehas baro bar ( bar andral o malmos) andre men a čhidehas les andro moros. 7 Vigos le svetoske vaš oda, hoj cirdel le manušen pro binos. Oda, hoj vareko odcirdela le manušes andral o pačaben, mušinel te avel, ale vigos ole manušeske, prekal kaste oda avel.”

  Feder hin te odčhinel o vast, sar te kerel binos

  8 “Te tut cirdel tiro vast abo tiro pindro te kerel binos, odčhin les a čhiv les tutar het. Bo feder tuke hin te džal andro dživipen, bango, abo kaľika, sar soduje vastenca abo pindrenca andre večno jag. 9 A te tut cirdel pro binos tiri jakh, džubin la avri a čhiv la tutar het. Bo feder tuke hin te džal jekha jakhaha andro večno dživipen, sar soduje jakhenca andro jagalo peklos. 10 Dikhen pre oda, hoj te na odčhiven jekhes kale ciknorendar! Bo phenav tumenge, hoj lengere aňjela andro ňebos ačhen furt angle miro Dad, so hino andro ňebos. 11 Bo o Čhavo le manušeskero avľa, hoj te zachraňinel oda, so sas našado.”

  Pal o našado bakroro

  12 “Sar pes tumenge dičhol, te uľahas varesave manušes šel (100) bakre a te jekh lendar našľiľahas, či na mukela ola eňavardeš the eňa (99) pro verchi a na džala te rodel oles, so našľiľa? 13 Te pes ačhela, hoj les arakhela - phenav tumenge - hoj buter leske radisaľola, sar ole eňavardeš the eňenge (99), so na našľile. 14 Avke the tumaro Dad andro ňebos na kamel, hoj te na našľol aňi jekh kale ciknorendar.”

  Te o phral kerela binos

  15 “Te kerďahas tiro phral binos, dža a vaker leha pal oda ča tu the ov korkoro. Te tut šunela, dochudňal pale tire phrales. 16 Te tut na šunela, le tuha mek jekhes abo duje dženen, hoj dojekh lav te ačhel pro duj abo trin dženengere lava. 17 A te len na šunela, phen oda andre khangeri. A te na šunela aňi la khangera, mi el tuke sar colňikos - manuš, so dživel binošnes a bi o Del. 18 Čačipen tumenge phenav: savoro so phandena pre phuv, ela phandlo the andro ňebos a savoro so rozphandena pre phuv, ela rozphandlo the andro ňebos. 19 Pale tumenge phenav, hoj te pes duj džene tumendar zdžana andre varesoste pre phuv a mangena vaš oda, ačhela pes lenge oda mire Dadestar andral o ňebos. 20 Bo ode, kaj hin duj abo trin džene zgele andre miro nav, ode som the me maškar lende.”

  Pal o kraľis the pal o sluhas so na odmukel

  21 Akor avľa ke leste o Peter a phenďa leske: “Rajeja, te kerela miro phral pre mande binos, kecivar leske šaj odmukav? Dži eftavar?” 22 O Ježiš leske phenďa: “Na phenav tuke, hoj eftavar, ale eftavardešvar efta (70x7). 23 Vaš oda hin o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o kraľis so kamelas te džanel, keci love leske kamen leskere sluhi. 24 A sar chudňa te genel, ande leske jekhe manušes, so kamelas leske but milioni. 25 Ale vaš oda, hoj les na sas sar te del pale, phenďa leskero raj, hoj les te bikenen otrokoske - the leskera romňa, the le čhaven a mek the savoro, so les hin, hoj te del pale oda, so kamelas. 26 Akor peľa o sluhas pro khoča, banďolas anglal leste a mangelas les: ‘Rajeja, užar mek pre ma a savoro tuke dava pale!’ 27 Le rajeske sas vaš leste pharo, mukľa les a savore love so leske kamelas, leske odmukľa. 28 Sar geľa odarik avri, arakhľa jekhe manušes, so sas thiš ole kraľiskero sluhas a oda manuš kamelas leske vaj deš ezera (10 000). Chudňa les, tasavelas les a phenďa: ‘De mange pale oda, so mange kames!’ 29 Akor oda aver sluhas peľa paš leskere pindre a mangelas les: ‘Užar mek pre ma a savoro tuke dava pale.’ 30 Ale ov na užarďa. Geľa a čhiďa les andre bertena, medik leske na počinela oda, so leske kamelas. 31 Sar dikhle okla sluhi so pes ačhiľa, sas igen smutne. Avle a vakerde avri peskere rajeske savoro so pes ačhiľa. 32 Akor peske les vičhinďa leskero raj a phenďa leske: ‘Nalačho sluhona, savoro so mange kamehas tuke odmukľom, bo mangehas man, 33 či na majinďal te avel the tu jileskero ke oda manuš, so hin thiš miro sluhas, avke sar me somas jileskero ke tu?’ 34 Akor leskero raj choľisaľiľa a diňa les te marel andre bertena, medik na dela pale savoro, so kamel. 35 Avke kerela the miro Dad andral o ňebos tumenge, te na odmukela sako peskere phraleske andral o jilo.”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)