Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
List Filipanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  O paľikeriben

  1 O Pavol the o Timoteus, o sluhi le Ježišoskere Kristoskere, pisinas savore sentnenge andro Ježiš Kristus so hine andro foros Filipi, the ole nekbarederenge so hine upral o zbori the le dijakonenge. 2 O lačhipen tumenge the o smirom le Devlestar, amare Dadestar the le Rajestar le Ježišostar Kristostar. 3 Paľikerav mire Devleske, kecivar mange ča pre tumende leperav. 4 Andre dojekh miri modľitba man modľinav furt radišagoha vaš tumenge savorenge, 5 bo tumen mange pomožinenas sar vakeravas o evaňjelium ešebne dživesestar dži akana. 6 Ipen vaš oda pačav, hoj o Del dokerela e lačhi buči, so andre tumende chudňa te kerel, dži andre oda džives sar o Ježiš Kristus avela pale. 7 Me mange oda šaj gondoľinav pal tumende savorende, bo san mange andro jilo. Bo tumen savoren hin o kotor pre le Devleskero lačhipen, či akana sar som andre bertena, vaj the akor sar somas avri a zaačhahas the zoraľarahas o evaňjelium. 8 Bo o Del korkoro džanel sar mange hin pharo vaš tumenge savorenge, bo kamav tumen le Ježišoskere Kristoskere kamibnaha. 9 A modľinav man vaš oda, hoj tumaro kamiben buter a buter te barol, hoj te prindžaren o čačipen a mište te rozsudzinen. 10 Modľinav man, hoj te džanen mište te prindžarel so hin nekfeder a hoj te aven žuže the bi o binos andre le Kristoskero džives, 11 hoj te presikaven o dživipen so hin pherardo le čačipnaha so avel prekal o Ježiš Kristus - pro lašariben the pro baripen le Devleskero. 12 Phralale, kamav hoj te džanen, hoj oda so pes mange ačhiľa pomožinďa le evaňjelijoske. 13 Savore slugaďa andro palacis a the savore aver džene pes dodžanle, hoj som phandlo andre vaš o Kristus. 14 A vaš oda, hoj me som andre bertena, hin but amare phralendar andro Raj mek zoraleder a mek feder bi e dar vakeren o Lav. 15 No varesave phrala vakeren pal o Kristus, bo mange zavidzinen a kamen pes te vesekedinel, ale aver džene vakeren pal o Kristus jilestar. 16 Vareko oda kerel kamibnastar, bo džanel, hoj ade som vaš oda, bo ačhav vaš o evaňjelium. 17 No aver džene vakeren pal o Kristus, bo kamen pes te vesekedinel a na keren oda žužes, bo peske gondoľinen, hoj mange kerena buter pharipen andre bertena. 18 Ale so pal oda? Či imar pes vakerel kavke abo kavke - či kamukeri vaj andro čačipen - pal o Kristus pes vakerel. Oleske radisaľuvav the mek radisaľuvava. 19 Bo džanav, hoj man premukena andral e bertena prekal tumare modľitbi the prekal e pomoca le Ježišoskere Kristoskere Duchostar. 20 Igen pre oda užarav a mukav man pre oda, hoj man andre ňisoste na ladžava. Pačav hoj leske služinava bi e dar, hoj o Kristus ela barardo andre miro ťelos the akana, avke sar furt - či imar dživava, vaj merava. 21 Bo o Kristus hin miro dživipen a te merel mange hin pre hasna. 22 Ale te oda, hoj dživava andro ťelos, ela pre hasna la bučake, ta na džanav te phenel so mange kidňomas avri. 23 Ale soduj man cirdel: kamav the te merel a te avel le Kristoha, bo ada mange uľahas nekfeder; 24 ale prekal tumenge hin feder, hoj te ačhav andro ťelos. 25 Pre oda man mukav a džanav hoj ačhava. A avava tumenca savorenca pre tumaro lačho the pre tumaro radišagos andro pačaben. 26 Avke tumen mek buter šaj lašarena manca andro Ježiš Kristus, sar avava pale ke tumende. 27 Ča dživen avke sar oda tumenge phenel le Kristoskero evaňjelium. Či imar avava a dikhava tumen, vaj avava tumendar dur, kamav te šunel pal tumende hoj ačhen andre jekh duchos a jekhetane tumen maren vaš o pačaben andro evaňjelium. 28 Ma domuken olenge, so pre tumende džan, hoj tumen te daraven avri! Kada pre lende sikavel hoj ena zňičimen, ale tumen avena zachraňimen le Devlestar. 29 Bo tumenge hin dino le Devleskere lačhipnastar, hoj na ča te pačan andro Kristus, ale hoj the te cerpinen vaš leske. 30 Se the tumen san andre ajso mariben sar dikhľan paš ma a pal savo mek the akana šunen, hoj man marav.
  List Filipanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)