Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Sirachovho syna
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Pôvod múdrosti

  1 Všetka múdrosť pochádza od Boha a je s ním vždy. 2 Kto môže spočítať morský piesok, kvapky dažďa a dni večnosti? 3 Kto môže preskúmať nebeskú výšinu, zemskú širinu a bezodnú hlbinu? 4 Ale pred všetkým tým bola stvorená múdrosť. Rozumná rozvaha pochádza od najdávnejších čias. 5 6 Komu bol zjavený koreň múdrosti? Kto pozná jej plány? 7 8 Je iba jeden múdry a veľmi obávaný, ktorý sedí na svojom tróne: Boh. 9 On ju stvoril, videl, prepočítal a rozlial na všetky svoje diela. 10 Všetkým ľuďom z nej niečo dal, ale hojne jej nadelil tým, čo ho milujú.

  Božia bázeň

  11 Čnostný život prináša slávu a česť, venčí človeka radosťou a šťastím. 12 Nábožnosť teší srdce, prináša veselosť, radosť a dlhý život. 13 Všetko skončí dobre pre toho, kto žije čnostne, bude požehnaný aj v deň svojej smrti. 14 Základom múdrosti je bázeň pred Bohom, ktorá bola daná verným už v matkinom lone. 15 Medzi ľuďmi si spravila večné hniezdo, navždy zostane s nimi. 16 Tí, čo žijú nábožne, dosiahnu plnosť múdrosti, ona im dá piť plnými dúškami zo svojho vína. 17 Naplní pokladmi celý ich dom a sklady svojimi plodinami. 18 Vencom múdrosti je nábožnosť, prekvitá mierom a zdravím. 19 Boh ju videl a rozpočítal. On rozlieva vedu a učenosť a preslávi tých, čo sa jej držia. 20 Múdrosť je zakorenená v Božej bázni a na jej konároch rastie dlhý život. 21

  Trpezlivosť a sebaovládanie

  22 Nikdy nemožno ospravedlniť hriešnu vášeň; nával vášne strhne človeka do záhuby. 23 Trpezlivý človek vytrvá, až príde jeho čas; nakoniec sa mu všetko obráti na radosť. 24 Načas zdržuje svoje slová a všetci chvália jeho múdrosť.

  Múdrosť a úprimnosť

  25 V pokladoch múdrosti sú záhady vedy. Hriešnika nábožnosť desí. 26 Túžiš po múdrosti? Zachovaj príkazy! Boh ti ju dá. 27 Lebo Božia bázeň je múdrosť a vzdelanosť. Boh miluje vernosť a dobrotu. 28 Neodporuj Božej bázni! Neukazuj ju neúprimným srdcom! 29 Nepretvaruj sa pred ľuďmi! Daj si pozor na svoje reči! 30 Nevynášaj sa, aby si nepadol a nezostal v hanbe, lebo Boh vyjaví tvoje tajnosti a uponíži ťa pred celým zhromaždením. Uvidia, že nemáš Božiu bázeň a tvoje srdce je plné podvodu.
 • Kniha Sirachovho syna
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)