Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Prísloví
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Múdrosť si stavia sama svoj dom, hlúposť si ho rúca vlastnými rukami. 2 Kto žije statočne, tým si ctí Jahveho, hriešnik ho svojím životom hanobí. 3 Reči hlúpeho sú prútom na jeho chrbát; slová múdreho sú jeho záchranou. 4 Kde niet volov, prázdna stodola; mocné býky – hojná žatva. 5 Pravdivý svedok nikdy neluhá, ale falošný svedok vydychuje lož. 6 Posmeškár hľadá múdrosť, ale nadarmo; bystrému človeku veda je ľahká vec. 7 Vyhni sa hlúpemu človeku, keď si vybadal, že tára nezmysly. 8 Múdry človek sa dovtípi, ako si počínať; hlúpych ľudí zvádza ich bláznivosť. 9 Hlúpy je príliš pyšný, aby chybu napravil, čestní ľudia sa vedia pomeriť. 10 Každé srdce pozná svoj vlastný žiaľ, ani na jeho radosti sa nepodieľa nikto cudzí. 11 Dom zlých bude zničený, no stan dobrých vydrží nápor. 12 Nejedna cesta vidí sa komusi správna a napokon vedie k smrti. 13 Aj v smiechu srdce môže plakať a radosť skončiť sa žiaľom. 14 Bláznivý duch dostáva trest za svoje výčiny, vážny človek odmenu za svoje skutky. 15 Naivný verí všetkému, čo sa hovorí, rozvážny človek žiada dôkazy. 16 Múdry je opatrný a stráni sa zla, hlúpy sa odvážne vrhá doň. 17 Prchký človek vystrája hlúposti, rozvážny človek najprv rozmýšľa. 18 Blázniví zdedili hlúposť, múdrych ľudí ovenčí koruna vedy. 19 Zlí sa musia dobrým pokloniť a bezbožní skloniť pred dverami spravodlivých. 20 Chudáka nemá rád ani jeho sused, boháč má veľa priateľov. 21 Hriech pácha, kto hladným pohŕda, šťastný je, kto cíti s chudobným. 22 Či neblúdia tí, čo plánujú zlo? Láska a vernosť patria tým, čo robia dobre! 23 Každá robota donáša úžitok, plané reči rodia núdzu. 24 Veda je korunou múdrych, sprostota je hlavnou ozdobou hlúpych. 25 Pravdivý svedok zachraňuje životy, podvodník iba lži rozpráva. 26 Mocný človek, čo si dá záležať na čnostnom živote, buduje útulok aj pre svoje deti. 27 Čnostný život je preveľké dobro, človek sa tak vyhne nástrahám smrti. 28 Množstvom poddaných sa kráľ preslávi, úbytok obyvateľov je skazou kniežaťa. 29 Kto si počína trpezlivo, prejavuje veľkú múdrosť, človek netrpezlivý vystrája hlúposti. 30 Pokojná myseľ dodáva zdravie; žiarlivosť je sťa kostižer. 31 Utláčať biedneho je rúhať sa jeho Stvoriteľovi, dobrým byť k nešťastnému znamená Boha si uctiť. 32 Zlého zničí jeho vlastná zloba, spravodlivého zachráni jeho statočnosť. 33 V rozvážnej mysli prebýva múdrosť, v mysli hlúpeho sa necíti doma. 34 Spravodlivosť privádza národy k sláve; hriechy sú záhubou každého národa. 35 Kráľ dáva svoju priazeň múdremu ministrovi, ale hnevom stíha toho, ktorý ho sklame.
 • Kniha Prísloví
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)