Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Nehemiášova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  Záložky

  1 Keď sa Sanbalat, Tobija, Arabi, Ammonci a Aždoďania dozvedeli, že opravy jeruzalemských hradieb pokračujú – že sa začínajú uzavierať trhliny –, veľmi sa nahnevali; 2 všetci sa spolu sprisahali, že zaútočia na Jeruzalem a spôsobia zmätok. 3 My sme sa vtedy modlili k svojmu Bohu a na obranu mesta sme postavili stráž vo dne i v noci. 4 V Júdovi sa hovorilo: "Klesajú sily nosičov, sutín je príliš mnoho, nikdy nebudeme vládať dobudovať hradby." 5 Naši nepriatelia zasa vyhlásili: "Ani sa nenazdajú, ani nebudú vidieť, len keď budeme stáť medzi nimi: pobijeme ich a zastavíme prácu." 6 Prichádzali Židia, ktorí bývali v ich susedstve, a varovali nás zo desaťkrát: "Tiahnu proti nám zo všetkých miest, v ktorých bývajúc." 7 Postavili sad teda na nižšie ležiace miesta za hradbami, na nechránené úseky; rozostavil som ľud podľa rodín, ozbrojený mečmi, oštepmi a lukmi. 8 Keď som videl ich strach, vstal som a vyhlásil som pred veľmožmi, úradníkmi a ostatným ľudom: "Nebojte sa ich! Pamätajte na Pána, veľkého a hrozného, a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a svoje dcéry, svoje ženy a svoje domy!" 9 Keď sa naši nepriatelia dozvedeli, že sme boli upozornení a že Boh zmaril ich úmysel, stiahli sa a my sme sa všetci vrátili k múru, každý ku svojej práci. 10 Ale od toho dňa iba polovica mojich ľudí pracovala na stavbe, druhá časť s oštepmi, štítmi a lukmi a v pancieroch stáli za Júdovcami, 11 ktorí stavali múr. Aj nosiči boli ozbrojení: jednou rukou každý robil svoju prácu, v druhej držali kopiju. 12 Každý z budujúcich mal svoj meč pripravený na opasku, vedľa mňa stál trubač s rohom. 13 Povedal som veľmožom, úradníkom a ostatnému ľudu: "Dielo je veľké a rozsiahle a my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. 14 Zhromaždite sa okolo nás na miesto, odkiaľ počujete zvuk rohu, a náš Boh bude bojovať za nás." 15 Tak sme pokračovali v našej robote, od východu rannej zory, až kým sa nezažali hviezdy. 16 V tom čase som ešte povedal ľudu: "Nech každý i so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme, tak nám v noci pomôžu pri stráži a vo dne pri práci." 17 Ale ani ja, ani moji bratia, ani moji ľudia, ani chlapi z mojej osobnej stráže nevyzliekali sme si šaty; každý mal svoju zbraň po pravici.
 • Kniha Nehemiášova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)