Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha proroka Ezechiela
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48

  Záložky

  Proti Týru

  1 V jedenástom roku prvého dňa prvého mesiaca došlo mi toto Jahveho slovo: 2 "Syn človeka! Pretože Týrus povedal o Jeruzaleme: Aha! Brána národov je rozbitá, roztvorila sa pre mňa, ja zbohatnem, Jeruzalem je zničený! 3 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, Týrus. Zdvihnem proti tebe mnohé národy, ako more dvíha svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru, zváľajú jeho veže a ja pozmetám z neho aj prach a premením ho na holú skalu. 5 Stane sa ostrovčekom v mori na sušenie sietí, lebo som to rozhodol. To je výrok Pána Jahveho. Stane sa korisťou národov. 6 Jeho osady na pobreží budú zničené mečom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve. 7 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, proti Týru privediem zo severu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, kráľa kráľov. Príde s koňmi, vozmi a s jazdcami, s veľmi veľkým vojskom. 8 Tvoje osady na pobreží zničí mečom. Proti tebe postaví obliehacie veže, dá nasypať násypy a zdvihne proti tebe strechu štítov. 9 Obliehacími baranmi udrie do tvojich múrov a veže ti rozborí vojnovými strojmi. 10 Zakryjem ťa prachom, zvíreným množstvom jeho jazdy; dupotom jeho koní, rachotom kolies a vozov budú sa otriasať tvoje múry, keď vtiahne cez tvoje brány, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11 Kopytami svojich koní rozšliape ti všetky ulice, tvoj ľud pobije mečom a tvoje mocné stĺpy pováľa na zem. 12 Ukoristia tvoje obchody, zrúcajú múry, zváľajú nádherné paláce, do mora ti pohádžu kamene, drevá a trosky, čo z teba zostanú. 13 Umlčím tvoje hlučné spevy, nebude už znieť zvuk tvojich hárf. 14 Urobím z teba holú skalu, miesto na sušenie sietí. Nikdy už nebudeš vystavaný, lebo som prehovoril ja, Jahve." To je výrok Pána Jahveho.

  Žalospev nad Týrom

  15 Pán Jahve takto hovorí Týru: "Či sa nebudú otriasať ostrovy a pobrežia od rachotu tvojho pádu, keď budú ranení vzdychať, keď bude zúriť vraždenie uprostred teba? 16 Vtedy všetky kniežatá mora zostúpia z trónov, odložia svoje plášte, vyzlečú si svoje vyšívané šaty. Oblečú sa do smútku, posadajú si na zem trasúc sa podchvíľou, zhrození nad tebou. 17 Vtedy prednesú nad tebou tento žalospev: Akože si zahynulo, akože si bolo zmetené z mora, mesto preslávené! Premocné na mori! Ty a tvoji obyvatelia, čo ste šírili hrôzu po celej zemi! 18 Teraz sa trasú ostrovy a pobrežia v deň tvojho pádu, ostrovy mora sa prestrašili nad tvojím zánikom. 19 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Keď ťa urobím pustým mestom, ako sú mestá, kde nikto nebýva, keď zdvihnem proti tebe priepasť a zakryjú ťa prívaly vôd, 20 zvrhnem ťa s tými, čo schádzajú do hrobu, k pradávnym národom, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách, s tými, čo zostupujú do jamy. Takže už nikdy nebudeš obývané, nebudeš mať miesto v krajine žijúcich. 21 Privediem na teba hrozný koniec, takže ťa nikdy viac nebude. Ľudia ťa môžu hľadať, ale nikdy ťa nenájdu." To je výrok Pána Jahveho.
 • Kniha proroka Ezechiela
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)