Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhý list Timotejovi
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  Zmysel utrpenia kresťanského apoštola

  1 Ty teda, syn môj, posilni sa milosťou Krista Ježiša. 2 A veci, ktoré si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zver spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. 3 Vezmi so mnou aj ty svoju časť utrpenia ako dobrý vojak Krista Ježiša. 4 Vo vojenskej službe sa však nik nemieša do záležitostí civilného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5 Ani atlét nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý ťažko pracuje, má prvý dostať plody z úrody. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Inak Pán ti dá porozumieť všetko. 8 Mysli na Ježiša Krista z Dávidovho rodu, vzkrieseného z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. 10 Preto znášam všetko pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu. 11 Spoľahlivé je toto slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12 Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 13 Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.

  Boj proti aktuálnemu nebezpečenstvu falošných učiteľov

  14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. 15 Usiluj sa predstaviť sa Bohu ako človek osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Bezbožným a prázdnym rečiam sa vyhýbaj. Ich pôvodcovia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymenaios a Filetos, 18 ktorí zablúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých. 19 Avšak pevné základy, ktoré Boh položil, stoja a nesú pečať týchto slov: Pán pozná svojich a Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje meno Pánovo. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené účely, iné na všedné. 21 Ak sa teda niekto od toho očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. 22 Chráň sa mladíckych náruživostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo s čistým srdcom vzývajú Pána. 23 Hlúpym a nezmyselným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú zvady. 24 Pánov sluha sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť, trpezlivý v skúške. 25 Tých, čo odporujú, má mierne karhať mysliac si, že im Boh možno dá obrátiť sa a poznať pravdu 26 a že prídu k rozumu, keď sa vymania z osídiel diabla, ktorý ich drží v zajatí, aby konali jeho vôľu.
 • Druhý list Timotejovi
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)