Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Ozeáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Izrael bude korisťou národov

  1 Neteš sa, Izrael, ako národy, lebo si smilne odpadol od svojho Boha, miloval si mzdu za smilstvo na každom obilnom humne. 2 Nebude ich živiť humno ani lis, mušt ich oklame. 3 Nebudú prebývať v krajine Hospodinovej, Efrajim sa vráti do Egypta, nečisté jesť budú v Asýrsku. 4 Nebudú obetovať Hospodinovi úliatbu vína, nebudú Mu príjemné ich obete. Ich chlieb bude chlebom smútku. Nečistí budú všetci, čo ho jedia, lebo svoj chlieb budú mať len pre seba, do domu Hospodinovho sa nedostane. 5 Čo spravíte v deň slávnosti, v deň sviatku Hospodinovho? 6 Lebo, hľa, pôjdu do Asýrie, Egypt ich zhromaždí, Memfis ich pochová; ich vzácne striebro prerastie žihľava a tŕnie bude v ich stanoch. 7 Nadišli dni navštívenia, nadišli dni odplaty; Izrael to skúsi. Blázon je prorok, šialený je muž ducha - pre tvoju vinu, pre tvoju veľkú neznášanlivosť. 8 Efrajim striehne na prorokov, ľud môjho Boha. Osídlo vtáčnika je na všetkých jeho cestách; neznášanlivosť v dome jeho Boha. 9 Hlboko sa ponorili do skazy ako za dní v Gibei; rozpomenie sa na ich vinu, potrestá ich hriech.

  Izrael sa odcudzil Božej láske

  10 Ako hrozno na púšti našiel som Izrael; sťa prvé ovocie na mladom figovníku videl som jeho otcov. Ale oni šli do Baal-Peóru a zasvätili sa hanebnej modle. Stali sa ohavnosťou ako aj predmet ich lásky. 11 Sláva Efrajima odletí ako vták; nebude pôrodu, ani tehotenstva, ani počatia. 12 A keď aj vychovajú svojich synov, urobím ich bezdetnými; aby už nebolo ľudí. Naozaj beda im, keď ja odstúpim od nich. 13 Efrajim, ako som videl, vystavil svojich synov za lovnú zver. Preto Efrajim musí vyviesť svojich synov pred vraha. 14 Daj im, Hospodine! Čo im chceš dať? Daj im neplodné lono a vysušené prsia. 15 Všetko ich zlo je v Gilgále, však som ich tam znenávidel. Pre ich zlé skutky vyženiem ich zo svojho domu. Už ich nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. 16 Efrajim je zasiahnutý, jeho koreň vysychá, neprinesie ovocie. Aj keď budú rodiť, usmrtím miláčikov ich materského lona. 17 Môj Boh ich zavrhne, lebo Ho neposlúchali, a blúdiť budú medzi národmi.
 • Ozeáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)