Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Ozeáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Falošnosť Izraela výstrahou pre budúcnosť

  1 Efrajim ma obkľúčil klamstvom a dom Izraela podvodom; Júdu ešte Boh pozná. On je verný voči svätým. 2 Efrajim pasie vietor a ustavične sa ženie za východným vetrom. Rozmnožuje lož a skazu; uzavierajú zmluvu s Asýrskom, olej donášajú do Egypta. 3 Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. 4 V materinskom lone svojho brata držal za pätu a v dospelosti zápasil s Bohom. 5 Zápasil s anjelom a zvíťazil; plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi, a tam Boh hovoril s ním. 6 Hospodin je Boh mocností, Hospodin je Jeho meno: 7 Vráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha! 8 Kanaánec má v ruke falošné váhy; rád podvádza! 9 Efrajim vraví: Ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil. 10 Ja som Hospodin, tvoj Boh od vyjdenia z Egypta; znova ti dám bývať v stanoch, ako keď som sa stretol s tebou. 11 Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia; ale skrze prorokov spôsobím aj skazu. 12 Ak Gileád znamená neprávosť, iste vyjdú na márnosť. V Gilgále obetovali býky, ale ich oltáre budú sťa kopy kameňa na poľných brázdach. 13 Jákob ušiel do sýrskych strání a Izrael slúžil za ženu, za ženu strážil stádo. 14 Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj chránil. 15 Trpké rozhorčenie vyvolal Efrajim, preto uvrhne na neho jeho krvnú vinu a jeho Pán mu odplatí potupou.
 • Ozeáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)