Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Varovanie pred cudzou ženou

  1 Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti nakloň svoje ucho, 2 aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. 3 Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej,5,3 Prís 2,16; 7,21 4 ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč.5,4 Koh 7,26 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia,5,5 Prís 7,27 6 nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. 7 Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. 8 Vzdiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si tak svoju česť nevydal iným a svoje roky surovcovi, 10 aby sa cudzí nenasýtili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou.5,10 Sdc 16,21 11 Inak budeš na konci stenať, keď bude hynúť celé tvoje telo.5,11 Ez 24,23 12 Potom povieš: „Ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohŕdalo výčitkami, 13 nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. 14 Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva.“

  Láska k vlastnej žene

  15 Pi vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky! 16 Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? 17 Nech patria len tebe samému, a nie aj cudzincom! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti!5,18 Koh 9,9; Mal 2,14 19 Je sťaby utešená laň a pôvabná srna; nech ťa opájajú jej prsia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej láske.5,19 Koh 4,9; Vľp 2,7; 3,5; Ef 5,25 20 Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj, prečo by si mal objímať ňadrá inej? 21 Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.5,21 Jób 34,21 22 Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)