Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu.20,1 Oz 4,11 2 Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému.20,2 Prís 16,14; 19,12 3 Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne. 4 Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. 5 Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá. 6 Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal. 8 Kráľ, čo sedí na sudcovskom stolci, preosieva svojím zrakom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: „Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?“20,9 Jób 4,17; 9,2; 14,4 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.20,10 Prís 11,1 11 Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie. 12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin.20,12 Ž 94,9 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom.20,13 Prís 6,10 14 „Zlé, je to zlé!“ vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli. 15 Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania. 16 Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu!20,16 Prís 27,13 17 Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku.20,17 Prís 9,17 18 Plány pripravuj po porade, boj veď s rozvahou!20,18 Prís 24,6 19 Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom.20,19 Prís 11,13 20 Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. 21 Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný. 22 Nehovor: „Odplatím sa za zlé!“ Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.20,22 Rim 12,17 23 Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá. 24 Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť?20,24 Ž 37,23 25 Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť: „Je to sväté!“, a iba potom zvažovať sľuby.20,25 Dt 23,22n 26 Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom. 27 Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra.20,27 1Kor 2,11 28 Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón.20,28 Prís 16,12; Iz 16,5 29 Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny.20,29 Prís 16,31 30 Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútra.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)